Kisgéres

Uticélok / Felvidék / Zemplén
Nehézségi szint:
2/10

Több száz évre vissza­nyú­ló hagyo­má­nya van Kis­gé­re­sen a sző­lő­ter­mesz­tés­nek. A falu ”boros” pin­ce­so­ra ma is szol­gál­ja sző­lős­gaz­dá­it.

Hazajáró epizódban szerepelt: