Feketevár

Uticélok / Felvidék / Bars
Nehézségi szint:
3/10

Kisa­ra­nyos falu fölött emel­ked­ve a mere­dek ösvény Feke­te­vár rom­ja­i­hoz vezet. A vár tör­té­ne­te a köze­li arany­mo­só helyek tevé­keny­sé­gé­hez kap­cso­ló­dok, való­szí­nű­leg a 13–14. szá­zad­ban épült, és a 15. szá­zad folya­mán már elpusz­tult.

Hazajáró epizódban szerepelt: