Kolostor-szikla

Uticélok / Felvidék / Bars
Nehézségi szint:
4/10

A kitö­ré­sek során kitó­dult láva hatal­mas vul­ká­ni taka­ró­val borí­tot­ta be a Mada­rast. Az eró­zió azóta erő­sen meg­té­páz­ta a hegyet: már csak a pusz­tít­va terem­tő erők vul­ká­ni anyag­ból fara­gott for­mái adnak íze­lí­tőt ősmúlt­já­ból. A vul­ka­niz­mus egyik jel­leg­ze­tes emlé­ke a Kolos­tor szik­la név­vel ille­tett ande­zit­ki­emel­ke­dés. A remek­be sza­bott tor­nyok egy­ben pazar kilá­tó­he­lyül is szol­gál­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: