Ekecs

Uticélok / Felvidék / Csallóköz
Nehézségi szint:
2/10

Az Árpád-kori Ekecs is büsz­ke lehet múlt­já­ra és ma is híven tart­ja magyar­sá­gát. 1268-ban emlí­tik elő­ször a kró­ni­kák. Refor­má­tus temp­lo­ma 1822-ben épült.

Hazajáró epizódban szerepelt: