Szinnai-kő

Uticélok / Kárpátalja / Ungvidék
Nehézségi szint:
4/10

A kal­de­ra gerinc­ívét nagy kőtöm­bök szab­dal­ják. Közü­lük a leg­te­kin­té­lye­sebb a Szin­nai-kő szik­la­bér­ce. Fém­lét­rá­kon mászunk fel a bás­tya tete­jé­re, ahon­nan párat­lan kilá­tás nyí­lik az egész vonu­lat­ra, Ung és Zemp­lén vidé­ke­i­re.

Délen a zemp­lé­ni sík­ság nyúj­tó­zik. Oda­fent az Észak­ke­le­ti-Kár­pá­tok vonu­la­tai húzód­nak. Alat­tunk a kal­de­ra 400 méte­res mélye­dé­sé­ben a Szin­nai-tó tük­rö­ző­dik. Szem­ben a Vihor­lát leg­ma­ga­sabb csú­csa is kikan­di­kál.

Hazajáró epizódban szerepelt: