Gyetva

Uticélok / Felvidék / Zólyom
Nehézségi szint:
2/10

A Polyána déli lejtőit évszázadok óta pásztorkodással, famegmunkálással és földműveléssel foglalkozó hegyi népek szórványtelepülései tarkítják. Ezek központja az 1638-ban a véglesi Csáky uradalom területén keletkezett, majd később mezővárosi rangot kapott Gyetva. Az ide települt pásztornépek a környéken élő szlovákokkal keveredve sajátos kultúrát hoztak létre.

A tájék néprajzi hagyatékával az 1994-ben nyílt Polyána-hegyaljai Múzeumban ismerkedhetünk meg. A Szalatnya-völgyi bosnyák ivadékok földmíveléssel és pásztorkodással foglalkoznak, s különösen híres juhászok. Az összegyűjtött tárgyi emlékek arról mesélnek, hogy is élt-éldegélt egykor Polyána-hegyalja népe.

De nemcsak múzeumba zárva maradtak még míves darabjai a népi kultúrának: a város fölötti temetőben díszesen festett, faragott fakeresztek őrködnek az örök élet felett.

Hazajáró epizódban szerepelt: