Görgey alagút

Uticélok / Felvidék / Bars
Nehézségi szint:
4/10

1849 janu­ár­já­ban a téli had­já­rat ide­jén, Gör­gey Artúr tábor­nok itt tört alag­utat és vezet­te át sere­gét Besz­ter­ce­bá­nyá­ra, jócs­kán lerö­vi­dít­ve az amúgy a hegyet meg­ke­rül­ve 55 kilo­mé­te­res távol­sá­got Kör­möc és Besz­ter­ce között.

Hazajáró epizódban szerepelt: