Szklabinya vára

Uticélok / Felvidék / Liptó
Nehézségi szint:
3/10

Szkla­bi­nya 13. szá­za­di ere­de­tű várát a zólyo­mi ispán, Doncs mes­ter épít­tet­te. A Révayak több­ször is meg­erő­sí­tet­ték, átépí­tet­ték, és oly naggyá tet­ték, hogy a vár­kas­tély a 18. szá­zad köze­pé­ig Turóc vár­me­gye szék­he­lye volt. Aztán az új rend kiköl­töz­tet­te innen az ura­kat, hogy vég­ső pusz­tu­lá­sát a máso­dik világ­há­bo­rús par­ti­zán­har­cok hoz­zák el.

Hazajáró epizódban szerepelt: