GyereBe Vendégház — Drégelypalánk

GyereBe Vendégház — Drégelypalánk

Uticélok / Felvidék / Hont

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Kedvezmény a szállás díjából: 20%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Csószáné Vodnák Judit

2646 Drégelypalánk
Arany János út 14.
(Magyarország)

GPS: 48.0475, 19.057

Telefonszám:

+36 20 3640496


E-mail:A Gye­re­Be Ven­dég­ház Dré­gely­pa­lánk köz­pont­já­ban talál­ha­tó.

FELSZERELTSÉG:

-közel 1200 nm-es zárt, fel­sze­relt, sza­let­li­vel ren­del­ke­ző füve­sí­tett udvar, kony­ha­kert­tel
— 3 háló­szo­ba (1 db- egy­ágyas, 1 db- ötágyas, ez pót­ágyaz­ha­tó, 1 db- három­ágyas), nap­pa­li Tv-vel (78 csa­tor­na), rádi­ó­val fel­sze­relt, vilá­gos étke­ző, kony­ha (mik­ro­hul­lá­mú sütő, kávé­fő­ző, kenyérpirító,vízforraló
— 2 für­dő­szo­ba, tágas zuhany­zók­kal
— par­ko­lás több autó­nak is igény ese­tén az udvar­ban
‑bog­rá­cso­zá­si, gril­le­zé­si lehe­tő­ség
— gyer­mek­ba­rát fel­sze­relt­ség: kis­ágy, hin­ta, ete­tő­szék, tár­sas­já­té­kok, kül­té­ri játé­kok

LÁTNIVALÓK, ÉS KIKAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEK A KÖZELBEN:

0–15 km távol­ság­ra:

- Dré­gely­vár- a Nem­ze­ti Örök­ség része, a tör­té­nel­mi Hont vár­me­gye fővéd­he­lye, Szon­di György hős­tet­té­nek hely­szí­ne
— Szondy alag­út
— temp­lom, mely­ben Szent Erzsé­bet egyik csont­da­rab­ját őrzik
— Csadó-tanyai madár­les
— Örök­sé­ge­ink útján zöld­út
— Duna-Ipoly Nem­ze­ti Park
— Hon­ti sza­ka­dék
— Csi­tá­ri cso­da­te­vő Kutyi­ka for­rás és kápol­na
— Hor­pács: Mik­száth- kúria
— Ipoly­ság (Szlo­vá­kia)
— Kemen­ce kis­vas­út

15–30 km távol­ság­ra:

- Balas­sa­gyar­mat (Civi­tas For­tis­si­ma): Palóc Múze­um
— Nóg­rá­di vár
— Gyűgy gyógy­für­dő (Szlo­vá­kia)
— Bán­ki tó
— Cseszt­ve: Madách Imre Emlék­mú­ze­um

40–70 km távol­ság­ra:

- Szan­dai vár
— Szé­csény: For­gách-kas­tély — Kubi­nyi Ferenc Múze­um, Tűz­to­rony
— Hol­ló­kő
— Ipoly­tar­nó­ci Ősmaradványok,Természetvédelmi Terü­let