Karcsa és Pácin

Uticélok / Felvidék / Zemplén
Nehézségi szint:
2/10

Kar­csa híres Árpád-kori kör­temp­lo­má­ról, amit Tom­pa Mihály is vers­be sze­dett.

A Kar­csa par­ti­nál áll egy másik neves műem­lék, az ősi Pácin köz­ség rene­szánsz kas­té­lya, melyet Észak-Magyar­or­szág egyik leg­gaz­da­gabb főura, Mágóc­hy Gás­pár épí­tett 1581-ben. És a bejá­rat fölöt­ti címe­res kőfa­rag­vány­ban üzent is a jöven­dő­nek: „Bátor­ság az Istent fél­ni, vesze­del­mes elle­ne élni.”

Hazajáró epizódban szerepelt: