Ipolyszögi égerláp

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
3/10

Ipoly­szög hatá­rán elte­rü­lő Éger­láp védett terü­le­tet, a Duna-Ipoly Nem­ze­ti Park­hoz tar­to­zik, az Ipolyt kísé­rő mocsa­rak­nak az egyik utol­só darab­ja. A láp­vi­lá­got víz­ben álló ége­res erdő­fol­tok, náda­sok és bokor­fü­ze­sek tar­kí­ta­nak. Igen gaz­dag növény- és állat­vi­lág­gal ren­del­ke­zik.

Hazajáró epizódban szerepelt: