Chopok-csúcs

Uticélok / Felvidék / Liptó
Nehézségi szint:
3/10

Az Ala­csony-Tát­ra máso­dik leg­ma­ga­sabb csú­csa. Innen tisz­ta idő­ben kör­be­te­kint­ve szin­te a Fel­vi­dék összes csú­csa lát­ha­tó.

Hazajáró epizódban szerepelt: