Tornalja

Tornalja

Uticélok / Felvidék
Nehézségi szint:
2/10

A gömö­ri magyar­ság kul­tu­rá­lis köz­pont­ja Tor­n­al­ja. Ősi, 15. szá­za­di góti­kus temp­lo­ma ma már a refor­má­tus­sá lett közös­sé­get szol­gál­ja. A kis­vá­ros a magyar okta­tás­nak is egyik köz­pont­ja.

Hazajáró epizódban szerepelt: