Vörös sziklák

Uticélok / Felvidék / Abaúj-Torna
Nehézségi szint:
4/10

Koj­só fölött mesé­be illő szik­la­for­mák búj­nak meg. A Vörös szik­lák vagy Tur­nis­ka néven emle­ge­tett szik­la­cso­port tag­jai közül a leg­ne­ve­ze­te­sebb a Bagoly­vár­nak neve­zett szik­la­ka­pu. A hely szin­te tel­je­sen isme­ret­len a hazai turis­ták köré­ben, pedig nem­csak a lát­vá­nya elra­ga­dó, de nagy­sze­rű szik­la­má­szó uta­kat is rejt magá­ban.

Hazajáró epizódban szerepelt: