Páskom legelő tanösvény

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
3/10

A Közép­ső-Ipoly-men­te Nem­zet­kö­zi Jelen­tő­sé­gű Vizes élő­hely, azaz Ram­sar terü­let. Kiér­ve az éger­láp­ból, a Pás­kom-lege­lő tan­ös­vé­nyen, Dej­tár hatá­rá­ban az Ipoly men­té­re oly jel­lem­ző rétek egyi­ké­re érünk. Az Ipoly-men­té­nek ezen a viszony­lag szűk terü­le­tén jól meg­fér­nek egy­más mel­lett a mada­rak, az erdei vadak és az ősho­nos magyar házi­ál­la­tok is. Mivel a homo­ki par­la­gok meg­őr­zé­se szem­pont­já­ból is jót tesz a legel­te­tés, a Nem­ze­ti Park Ipolyve­ce hatá­rá­ban jelen­tős magyar szür­ke­mar­ha állo­mányt tenyészt hagyo­má­nyos mód­sze­rek­kel.

Hazajáró epizódban szerepelt: