Pontok

A középkori eredetű település festett gerendaházai már a gorálok jelenlétéről árulkodnak.   1313-ban a jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend éppen Lándokon telepedett le. Rendházuk már...

Pontok

A Bukovina és a Magurka csúcsok közötti nyeregből csodás kilátás nyílik. Nyugat felé a Bélai-havasok masszívuma és a mögüle előkandikáló Lomnic uralja a látóhatárt. Északon a...

Pontok

A Szepesi-Magura egyetlen tava a fenyvesekben megbújó csodálatos Jezerszko-tó, ami egy földcsuszamlás következtében...

Pontok

A Toporci-patak völgyében emelkedve, az erdő sűrűjében már csak hűlt helyét találjuk az Árpád-kori Ótoporcnak. A település helyen puszta legelő maradt, és egy hársfa, ami a legenda...

Pontok

A Görgey nemzetség ősi felvidéki birtokközpontja Toporc, amit ősük, Szepes vármegye főispánja kapott adományként, 1256-ban IV. Béla királytól, a tatárjárás idején tanúsított...

Pontok

Patináns kis város Podolin. Német telepesek alapították IV. Béla idején. A régi idők hangulatát őrzi a Szűz Mária Mennybemenetele gótikus templom, és az előtte található reneszánsz...

Pontok

Felsőzúgó, vagyis Ruzsbachfürdő fekvése ma is dicséretre méltó. A magurai erdők közepén felbukkanó meleg vizű gyógyforrásait már a 16. században ismerték. Amikor a zálog idején a...

Pontok

Miután Lubló erődje megépült, a 14. században a vár alatti városban is egyre nyüzsgőbb lett az élet. Olyannyira, hogy a szabad királyi város a kereskedők és a kézművesek szorgalmas...

Pontok

A Poprád feletti Hegyeskőn áll a 14. században épült lublói vár. Egykor a Lengyelország felé kereskedelmi út védelmét szolgálta. Annak idején a várat és 16 szepességi várost...