Tornaszentandrás

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
1/10

Varázs­la­tos kis szak­rá­lis emlé­ke a Szent And­rás temp­lom. Hazánk­ban egye­dül­ál­ló módon, ket­tős szen­téllyel épí­tet­ték. Szent And­rás legen­dá­ját, apos­to­lo­kat és kirá­lyo­kat ábrá­zo­ló közép­kori fres­kó­ma­rad­vá­nyai a 14. szá­zad emlé­kei.

Hazajáró epizódban szerepelt: