Rakaca-víztározó

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
2/10

A ’60-as évek léte­ző szo­ci­a­liz­mu­sá­ban úgy dön­töt­tek, hogy az apró, de bőv­ízű Raka­ca-pata­kot az ipar szol­gá­la­tá­ba állít­ják: még mielőtt a Bód­vá­ba ért vol­na, völ­gyét elzár­ták, vizét fel­duz­zasz­tot­ták. A Raka­ca meg köszön­te szé­pen, és a friss, tisz­ta vizű táro­zó körül gaz­dag élő­vi­lág­ra tett szert.

Hazajáró epizódban szerepelt: