Események

A túra megrendezését a járványügyi korlátozások miatt elhalasztottuk. Az új időpontról később adunk tájékoztatást! Idén már harmadik alkalommal hívunk Benneteket, hogy együtt...

Hazájaró műsorok

Hányszor nekiindultunk már, hogy keresztül-kasul bebarangoljuk Bácska se vége se hossza síkját. Csak éppen a Dunáig nyúló délnyugati szegletében, a szép emlékű vármegye névadó...

Események

Bácska kincseit csak úgy tudjuk megőrizni, ha ismerjük is az értékeinket, éppen ezért fontosnak érezzük, hogy a Hazajáró Egyesület missziójával összhangban túrák és kirándulások...

Pontok

A vásártér mellett, a vidékre jellemző régi parasztházban találjuk a kispiaci Tájházat, amely az egykor a falu és a környékbeli településeken élők mindennapjait és szokásait...

Pontok

A Dunát a Tiszával köti össze a Ferenc-csatorna. Utolsó szakaszát Bezdán közelében találjuk. Az 1800-as években Délvidék földműves népe számára egyre nagyobb károkat okoztak az...

Pontok

Bezdán is osztozott a környező települések sorsával: a mohácsi vész után elnéptelenedett, aztán újratelepedett, mezőváros lett, de fejlődését megtörte Trianon, majd a második...

Pontok

Bácskertes történelme egészen 1751-ig nyúlik vissza, amikor az elnéptelenedett Hetes településre megérkeztek az első palócok. Egy évvel később már állt a templomuk, ami helyére...

Pontok

Hova tűnt a Duna partjáról a bátai apátság, amiről még a török előtt Apáti a nevét kapta. A régi mezőváros, Apatin a török elleni felszabadító háborúk során pusztult el....

Pontok

Az Árpád-korban még a Cobor családé volt. Bodrog vármegye főurai időnként Coborszentmihályon ültek össze. Aztán Zombor a török időktől fontos kereskedelmi, katonai és...