Padé

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

Padé köz­pont­já­ban a kúri­át a falu föl­des­ura, Diván György épí­tet­te az 1800-as évek­ben. Csak­úgy, mint átel­len­ben a kato­li­kus temp­lo­mot. A falu szé­lén még egy szé­pen fel­újí­tott kas­télyt talá­lunk. A sza­bad­kai nagy­bir­to­kos csa­lád sar­ja, Veber Schul­hoff nya­ra­ló­nak épí­tet­te az 1700-as évek végén.

Hazajáró epizódban szerepelt: