Pontok

A XIX. században még a vármegye egyik leggazdagabb mezővárosának virágzó szellemi élete már a múlté. Az evangélikus és református templomok között éktelenkedő jugoszláv...

Pontok

Szenttamás határában felújított kereszt hirdeti az öröklétet. Ezeket a kereszteket főleg a 18. században állították a hívek utak mentén és más nevezetes helyeken. A helyi Emberi Jogi...

Pontok

1785-ben 210 nagykunsági református magyar család telepedett le Bácsfeketehegyen. Iskolát szerveztek és felépítették Délvidék egyik legnagyobb református templomát. A szabadságharc...

Pontok

Kanizsától délre a Tisza mentén a Csanád nemzetség ősi birtokai közé tartozott Csóka is. A kunok, majd a törökök dúlta település az 1700-as évek végén mezővárosi rangot kapott....

Pontok

Törökkanizsa már a 13. században jelentős település volt, korán kereskedelmi központtá fejlődött. Idővel átterjedt a Tisza jobb partjára is, ebből a részéből lett a mai...

Pontok

Amikor 1029-ben Csanád vezér a Tiszán átkelve egy dombon sátrat vert, megfogadta: ha legyőzi Ajtonyt, e helyen monostort építtet. Álmában egy oroszlán bíztatta: azonnal támadja meg az...

Pontok

Kikinda Európai szintű agrártörténeti ritkasága az 1899-ben épült, ma is működőképes szárazmalom. A kisváros ősidők óta lakott vidékének története a szokásos bánáti...

Pontok

A felvirágzó Szajánt sem kerülhette el a török pusztítás. A XIX. század elején Tajnay János birtoka lett, aki Szeged környékéről dohánykertészeket telepített ide. De búsulhattak...

Pontok

Padé központjában a kúriát a falu földesura, Diván György építette az 1800-as években. Csakúgy, mint átellenben a katolikus templomot. A falu szélén még egy szépen felújított...