Szaján

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

A fel­vi­rág­zó Sza­jánt sem kerül­het­te el a török pusz­tí­tás. A XIX. szá­zad ele­jén Taj­nay János bir­to­ka lett, aki Sze­ged kör­nyé­ké­ről dohány­ker­té­sze­ket tele­pí­tett ide. De búsul­hat­tak Sza­ján lakói 1849-ben is, ami­kor szerb sza­bad­csa­pa­tok éget­ték fel falu­ju­kat. 2 évre rá svá­bok érkez­tek, de a gyen­ge minő­sé­gű föl­dek miatt, ahogy a helyi­ek mesé­lik, egy „éjjel elszé­led­tek a falu­ból, lám­pá­i­kat égve hagy­ták, hogy meg­té­vesszék a föl­des­urat.”

Hazajáró epizódban szerepelt: