Bácskossuthfalva

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

Bács­kos­suth­fal­va már inkább refor­má­tus, mint kato­li­kus vidék, erről árul­ko­dik 1822-ben épült refor­má­tus temp­lo­ma. Itt is itt­hon vagyunk, üze­ni a kőszo­bor és arról is mesél, hogy a pusz­tá­vá lett tele­pü­lést nagy­kun­sá­gi jászok és kunok tele­pí­tet­ték újra. A kun-refor­má­tus nya­kas­ság­ról árul­ko­dik a tele­pü­lés neve és Kos­suth szob­ra is, melyek­hez ma is híven ragasz­kod­nak az itt élők.

Hazajáró epizódban szerepelt: