Völgypart

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

Egy­kor Nagy­völgy néven ismert elszórt tanya­vi­lág fel­szá­mo­lá­sa után ala­kí­tot­ták Völgy­par­tot. Itt, a bács­kai sík tanya­vi­lá­gá­ban, e 364 lel­ket szám­lá­ló kis­te­le­pü­lé­sen, a szél­ma­lom tövé­ben áll az Ara­cson fara­gott kop­ja­fa.

Hazajáró epizódban szerepelt: