Hazájaró műsorok

"Ennek a vidéknek mind múltja, mind jelene meghatott figyelmet érdemelne látogatójától. Mert a magyarságra nézve alig van fontosabb része széles ez országnak, mint Torda és környéke....

Pontok

Határában egykor igen jelentős földvár állt, mely a középkorban ispáni vár, majd vármegyeszékhely is volt. Ám a tatárok hamar megtörték fénykorát. Az Aranyos síkját őrző ősi...

Pontok

Kövenden is megvannak még a hagyományos székelykapunál kisebb, jellegzetes aranyoszéki zsindelyfedeles fakapuk. A helybéli unitáriusok büszkén mutatják meg az ide látogató...

Pontok

Régi tekintélyét jelzi, hogy Aranyosszék 1651-től 200 esztendőn át huszonhatszor tartotta itt közgyűléseit, csak a ’48-49-es szabadságharc után lett az új székhelye Felvinc. A...

Pontok

A folyó jobb partján egy romos kastély és egy fehéren tündöklő templom jelzi: ez az Árpád-kori Aranyosgerend. Sok jel mutatja az épületen, hogy Erdély egyik legrégebbi templomában...

Pontok

Székelykocsárd ősi székely település, három megye, Kolozs, Maros és Fehér megye találkozásánál fekszik. Az 1500-as években, Orbán Balázs szerint egy virágzó egyházközség volt....

Pontok

Hosszú időn át volt Aranyosszék székhelye, ahol a szék közgyűléseit tartották. A mezőváros sok vészt látott, 1849, a második világháború és az azt követő elhurcolások is erősen...

Pontok

Ahol a Székelykő belealacsonyodik az Aranyos menti dombokba, ma is ott van Csegez. A hősies középkorból származó unitárius templomának pusztán csonka váza maradt. De a haranglábban,...

Hazájaró műsorok

"Aranyosszék a Székelyfölddel tájrajzilag nem függ egybe, s eredetileg nem is tartozott az Atilla örökségének védváraként visszamaradt ős Székelyföldhez, hanem annak egy későbbi...