Túri-hasadék

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja
Nehézségi szint:
3/10

Ezt a hasa­dé­kot a Rákos –patak ala­kí­tot­ta ki. Közel 2 kilo­mé­ter hosszan tört utat magá­nak a Pet­er­di-tető, a Kőhegy és a Kop­pánd-tető között. Az 1905-ben fel­ava­tott, a hasa­dé­kon átke­lő turis­ta­ös­vényt Czá­rán Gyu­lá­nak köszön­het­jük, amit az EKE kolozs­vá­ri osz­tá­lya azóta is gon­doz.

Hazajáró epizódban szerepelt: