Vörös-szakadék

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja
Nehézségi szint:
3/10

A Székás­men­ti-domb­ság nyu­ga­ti szé­lén tátong a Vörös-sza­ka­dék. A jó 800 méter szé­les és 100 méter magas ter­mé­sze­ti rit­ka­ság egy tör­me­lé­kes-üle­dé­kes kőzet­ré­teg­ben ala­kult ki, való­szí­nű­leg egy hatal­mas föld­csu­szam­lás követ­kez­té­ben. Ero­dált fel­szí­ne már messzi­ről ragyog­tat­ja vörös­agyag, homok­kő, már­ga és mész­kő öltö­ze­tét.

Hazajáró epizódban szerepelt: