Ronki-szoros

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja
Nehézségi szint:
4/10

Az Ara­nyos mel­lék­völ­gye cso­dá­la­tos szur­dok­vi­lág­gal ren­del­ke­zik. Az első szo­ros az Ara­nyos­ronk felett nyí­ló gigá­szi Ron­ki-szo­ros. A nagy­sze­rű lát­vány az Aklos patak­nak köszön­he­tő, amely évmil­li­ók mun­ká­já­val fűré­szelt magá­nak szűk med­ret az 500 métert is elérő mész­kő­fa­lak között.

A Ron­ki-szo­ros pere­me már egész magas­he­gyi jel­le­gű. Pedig ezek az ormok nem érik el az ezer métert. A merész kúpok és a szur­dok mély­sé­gé­nek kont­raszt­ja még­is monu­men­tá­lis­sá teszi a lát­ványt.

Hazajáró epizódban szerepelt: