Székelykocsárd

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja
Nehézségi szint:
2/10

Szé­kely­ko­csárd ősi szé­kely tele­pü­lés, három megye, Kolozs, Maros és Fehér megye talál­ko­zá­sá­nál fek­szik. Az 1500-as évek­ben, Orbán Balázs sze­rint egy virág­zó egy­ház­köz­ség volt. Köz­ben per­sze jöt­tek a vál­to­zá­sok, ami­kor elvet­tek min­den anya­gi érté­ket, föl­de­ket, épü­le­te­ket. A szé­kely­ko­csár­di gyü­le­ke­zet cél­ja a magyar öntu­dat és hagyo­má­nyok meg­őr­zé­se. A falu­ban min­den héten van cser­kész talál­ko­zó és nép­tánc.

Hazajáró epizódban szerepelt: