Hazájaró műsorok

Az Alföld déli részén, a Temes, a Béga és a Tisza alsó folyása mentén, a hajdani Torontál vármegye nyugati részén, azaz Közép-Bánságban, vagyis Alsó-Temesközben járunk. Időben...

Pontok

Kanizsától délre a Tisza mentén a Csanád nemzetség ősi birtokai közé tartozott Csóka is. A kunok, majd a törökök dúlta település az 1700-as évek végén mezővárosi rangot kapott....

Pontok

Törökkanizsa már a 13. században jelentős település volt, korán kereskedelmi központtá fejlődött. Idővel átterjedt a Tisza jobb partjára is, ebből a részéből lett a mai...

Pontok

Amikor 1029-ben Csanád vezér a Tiszán átkelve egy dombon sátrat vert, megfogadta: ha legyőzi Ajtonyt, e helyen monostort építtet. Álmában egy oroszlán bíztatta: azonnal támadja meg az...

Pontok

Kikinda Európai szintű agrártörténeti ritkasága az 1899-ben épült, ma is működőképes szárazmalom. A kisváros ősidők óta lakott vidékének története a szokásos bánáti...

Pontok

A felvirágzó Szajánt sem kerülhette el a török pusztítás. A XIX. század elején Tajnay János birtoka lett, aki Szeged környékéről dohánykertészeket telepített ide. De búsulhattak...

Pontok

Padé központjában a kúriát a falu földesura, Diván György építette az 1800-as években. Csakúgy, mint átellenben a katolikus templomot. A falu szélén még egy szépen felújított...

Ada

Pontok

Az ősi Asszonyfalva helyén alakult ki Ada. Amikor a török félhold végre leáldozott a Délvidéken, az újranépesült Ada olyan fejlődésnek indult, hogy a 19. században már módos...

Pontok

Egykor Nagyvölgy néven ismert elszórt tanyavilág felszámolása után alakították Völgypartot. Itt, a bácskai sík tanyavilágában, e 364 lelket számláló kistelepülésen, a szélmalom...