Kevepallós

Uticélok / Bánát / Torontál
Nehézségi szint:
1/10

Keve­pal­ló­son a Mária Teré­zia korá­ban épült neve­ze­tes tég­la­híd marad­vá­nyai emlé­kez­tet­nek: egy­kor itt, Ószer­bia hatá­rá­hoz közel folyt a Duna egyik mel­lék­ága, a Panyó­ca folyó.

Hazajáró epizódban szerepelt: