Écska

Uticélok / Bánát / Torontál
Nehézségi szint:
2/10

Az écs­kai kas­tély 19. szá­za­di víz­tor­nyá­nak már csak marad­vá­nyai áll­nak a falu szé­lén. A Lázár csa­lád piros kas­tély­nak emle­ge­tett úri­lak­ja viszont meg­újul­va vár­ja a szál­ló­ven­dé­ge­ket.

Hazajáró epizódban szerepelt: