Versec

Uticélok / Bánát / Torontál
Nehézségi szint:
1/10

Régi magyar tele­pü­lés a Dél-Bán­ság­ban. A 18. szá­zad­tól a Teme­si bán­ság egyik terü­le­ti szék­he­lye, a dua­liz­mus korá­ban a Monar­chia egyik leg­hí­re­sebb bor­vi­dé­ke lett. A főtér­hez közel maga­so­dik a város leg­ne­ve­ze­te­sebb épü­le­te, a Szent Gel­lért­ről elne­ve­zett neo­gó­ti­kus kated­rá­lis, ami kísér­te­ti­e­sen hason­lít a buda­vá­ri Mátyás temp­lom­hoz. A temp­lom 1914-ben épült külön­le­ges orgo­ná­já­ról is neve­ze­tes. De az ide­lá­to­ga­tók nem mulaszt­hat­ják el a város szü­lött­je, a két hábo­rú köz­ti kor­szak egyik leg­na­gyobb író­ja, Herczeg Ferenc szü­lő­há­zá­nak meg­lá­to­ga­tá­sát sem.

Hazajáró epizódban szerepelt:

https://www.google.hu/maps/place/Versec,+Szerbia/@45.1239386,21.3236266,3a,75y,337.76h,81.91t/data=!3m8!1e1!3m6!1s-v7ih3HO6KPM%2FU23C_48A3tI%2FAAAAAAAAAc8%2FT23WW0sa9-gk7DFldQE37frMIvi2k36ZgCJkC!2e4!3e11!6s%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-v7ih3HO6KPM%2FU23C_48A3tI%2FAAAAAAAAAc8%2FT23WW0sa9-gk7DFldQE37frMIvi2k36ZgCJkC%2Fw234-h106-k-no-pi-2.9999962-ya1.5000076-ro-0-fo100%2F!7i2508!8i1254!4m5!3m4!1s0x475014c5c5a2f53d:0x1a10369c2cb8e43a!8m2!3d45.1181926!4d21.2944883!6m1!1e1?hl=hu