Hertelendyfalva

Uticélok / Délvidék / Bánát
Nehézségi szint:
2/10

Pancsova közelében a bukovinai székelyek települései hordozzák a magyarságot. A madéfalvi veszedelem elől Moldvába, majd Bukovinába menekült székelyek 1883-ban végül idelent a déli végeken találták meg végleges otthonukat. Hertelendyfalva nevét Torontál vármegye akkori főispánjáról Hertelendy Józsefről kapta. Református temploma 1902-ben épült, ami a Kárpát-medence legdélebbi kálvinista istenháza.

Az új hazába települt székelyeknek, akár csak ősi földjükön, itt is keményen meg kellett küzdeni a fennmaradásért. Hitüket megtartva sikerült megőrizniük identitásukat is.  Hogy mennyire ragaszkodnak gyökereikhez, erre utal a hertelendyfalvi közösségi ház előtt álló székelykapu is.

Hazajáró epizódban szerepelt: