Fejértelep

Uticélok / Bánát / Torontál
Nehézségi szint:
1/10

A dél-bán­sá­gi szór­vány­ság leg­dé­leb­bi tele­pü­lé­se. Az isko­lá­ban van magyar tago­zat.

Hazajáró epizódban szerepelt: