Magyarittabé

Uticélok / Délvidék / Bánát

A refor­má­tus magya­rok 1866-ra épí­tet­ték fel temp­lo­mu­kat. Hatal­mas mére­tei erős közös­ség­ről tanús­kod­nak. A temp­lom elő­te­ré­ben 1904-ben lep­lez­ték le Kos­suth Lajos mell­szob­rát.

Hazajáró epizódban szerepelt: