Kevevára

Uticélok / Bánát / Torontál
Nehézségi szint:
1/10

Az ősi Keve­vá­ra egy Duna-par­ti dom­bon fek­szik, rom­ja­i­ból szin­te sem­mi nem maradt, pedig a kró­ni­kák sze­rint már az Árpád-kor előtt is erős­ség állt itt, majd a Szen­ti Ist­ván ala­pí­tot­ta vár évszá­za­do­kon át őríz­te az ezer­éves határt.

Hazajáró epizódban szerepelt: