Pontok

A dombok között bújik meg Erdély egyik legjelentősebb búcsújáró helye, Füzesmikola. Ez is csak egy eldugott kis falu volt a sok közül, apró fatemplommal, ám 1699-ben minden...

Pontok

A Szamos-menti dombok között a vizet át nem eresztő mezőségi mésztartalmú agyagnak köszönhetjük a vidékre jellemző kisebb-nagyobb tavakat. Ilyen a Csukás-tó is. Erdély legmélyebb...

Pontok

Az Árpád-kori Szék a környező sóbányák révén a 13. századtól egy fél évezreden át kiváltságos mezőváros volt. A bányák bezárása és a történelmi sorscsapások után...

Hazájaró műsorok

Megmaradt, de megváltozott az élet a székelység talán legősibb fészkében, a jó öreg Mezőségen. Az egykor tengernyi magyarság holttengerré apadt, mert valahogy mindig útjában volt...

Hazájaró műsorok

A lesüllyedt Erdélyi-medencében, az erdős Szilágyság és a fátlan Mezőség találkozásánál hullámzik a Szamosmenti-hátság. Árpád népének ősi szállásterületét, a régi Doboka...

Hazájaró műsorok

Ez az egyszerűség és szépség ma is ott él Er­dély szívében, valósággal beleivódott Belső-Mezőség mocsaraiba, tavaiba, lápjaiba. Tóvidék halomvilága a Kárpát-medence egyik...

Hazájaró műsorok

Ezt látta a magyar, amikor hont foglalt Erdély szívében, a Mezőség dombvidékén. És látott ripákat és kecskehátakat, vízfolyások és tavak szabdalta lankás vonulatokat, és bozontos...