Csukás-tó

Uticélok / Erdély / Mezőség
Nehézségi szint:
3/10

A Sza­mos-men­ti dom­bok között a vizet át nem eresz­tő mező­sé­gi mész­tar­tal­mú agyag­nak köszön­het­jük a vidék­re jel­lem­ző kisebb-nagyobb tava­kat. Ilyen a Csu­kás-tó is. Erdély leg­mé­lyebb édes­vi­zű ter­mé­sze­tes tava egy régi sóbá­nya helyén kelet­ke­zett. Mély­sé­ge eléri a 10 métert. A sport­hor­gá­szok a sok csu­ka miatt ked­ve­lik, a ter­mé­szet­vé­dők a több mint száz­fé­le madár­fa­jért láto­gat­ják.

Hazajáró epizódban szerepelt: