Magyarszarvaskend

Uticélok / Erdély / Mezőség
Nehézségi szint:
2/10

Magyar­szar­vas­kend. Micso­da ősi múlt­ba vesző név. És mennyi­re magyar. Erdős kör­nyé­kén egy­ko­ron szar­vas­csor­dák tanyáz­tak. Az ősi bir­to­kos, Kend nem­zet­ség és utó­da­ik, ha tud­ták vol­na, mivé lesz ősi föld­jük… Kas­té­lyuk és váruk már a föld alatt, csu­pán a közép­ko­ri ere­de­tű, 1725-ben fel­újí­tott és átala­kí­tott, Nagy­bol­dog­asszony temp­lom áll­ja a vár­tát. No és az a néhány tucat hívő lélek, aki még tart­ja magát az ősi rend­hez.

Hazajáró epizódban szerepelt: