Feketelak

Uticélok / Erdély / Mezőség
Nehézségi szint:
2/10

Feke­te­la­kot 1603-ban a török úgy fel­dúl­ta, hogy nem maradt ben­ne több 5 lélek­nél, s neme­si udvar­há­za is rom­má lett. Még­is fel­tá­madt, és igaz, hogy manap­ság itt is az elván­dor­lás és az elöre­ge­dés üli a torát, él még a magyar Feke­te­la­kon.

És a táj­ház egyik szo­bá­já­ban lett vég­re egy kicsi zúg a nagy Mező­ség­ben, ahol Wass Albert­re is emlé­kez­het az erre járó ván­dor.

Hazajáró epizódban szerepelt: