Vice

Uticélok / Erdély / Mezőség
Nehézségi szint:
2/10

Vice ősi, 13. századi eredetű temploma a haranglábbal ma már a reformátusokat szolgálja.

Katolikus temploma újabb, a 19. században épült Szent István tiszteletére, de szentélye még őrzi középkori eredetét.

Ezt a kicsiny falut sem kerülték el a megpróbáltatások, de ahogy Wass Albert írta: „Ha őseink is elszaladtak volna, valahányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország.”

A köztéri szobrok jelzik, Vice népe éli és élteti identitását. De nemcsak a jelképek szintjén. Szórványiskola és kollégium is szolgálja a közösséget.

Hazajáró epizódban szerepelt: