Ördöngősfüzes

Uticélok / Erdély / Mezőség
Nehézségi szint:
2/10

A Mező­ség észa­ki kapu­ja és egyik leg­ősibb magyar tele­pü­lé­se, Ördön­gös­fü­zes. Legen­dás nevé­nek máso­dik tag­ját, a füzest a vidék fűz­fá­i­ról kap­ta, de hon­nan ered­het az ördön­gös elő­tag? Egye­sek a kör­nyék vesze­del­mes, lápos, mocsa­ras helye­i­ből szár­maz­tat­ják. Egy 1587-es fel­jegy­zés már a refor­má­tus pap­lak­ban garáz­dál­ko­dó ördög­ről szá­mol be.

Hazajáró epizódban szerepelt: