Hazájaró műsorok

Jókora viharok jöttek azóta, de a történelem ősi leheletét nem sikerült kifújniuk a város falai közül. S talán épp szerény önérzete az, amiért az erdélyi városok közül talán a...

Hazájaró műsorok

Ha azt halljuk, Sajó, tüstént felvidéki vízfolyásunk jut az eszünkbe. Pedig Észak-Erdély is ezen a néven bocsájtja útjára a Mezőség és a Beszterce-vidék mezsgyéjét öntöző, majd...

Hazájaró műsorok

A vad székely hegyekből lerohanóban, az Erdélyi-medence sík vidéke felé tartó útjában egy kies dombvidéken szelídül meg a Maros. A Mezőség és Marosszék peremén, Szászrégen és...

Pontok

Mezőcsáváson ácsorog, immáron 1570 óta a dombon az erdélyi népi faépítészet egyik legrégibb emléke, a harangláb. Amikor a falut 1661-ben Ali pasa serege elpusztította, a dombtetőn...

Pontok

A madarasi hegyek ölelésében meghúzódó település nemcsak az 1708-as kuruc ütközetről nevezetes, de egy égiből pottyant objektumról is. 1852. szeptember 4-én egy meteorit hullott le...