Mezőzáh

Uticélok / Erdély / Mezőség
Nehézségi szint:
2/10

Egy­kor az Ugron csa­lád bir­to­ka volt Mező­záh. Aztán jött a kom­mu­nis­ta csür­he, akik kifosz­tot­ták a kas­télyt, sőt még a teme­tő­ká­pol­nát is fel­dúl­ták. A kas­tély­ból sza­na­tó­ri­um, majd árva­ház lett, de ma már egy árva lélek sincs ben­ne, még­sem szol­gál­tat­ták vissza az Ugron csa­lád­nak.

A tisz­ta magyar Záhot a máso­dik világ­há­bo­rú után özön­löt­ték el mold­vai romá­nok. Nap­ja­ink­ban 3000 román­ra alig több mint 200 magyar lélek jut.

Hazajáró epizódban szerepelt: