Pontok

Bély 1781-ben épült Sennyei kastélyának díszes márványtermi fáklyái is kialudtak rég, de mégis megőrizte méltóságát, és legalább a főépület homlokzata megmutat valamit Bély...

Pontok

Zemplén egyik legősibb települése a „roppant barátklastromokkal” rendelkező Lelesz. Az apátság sokat megélt öreg tornyáról már elkopott az idő. Volt itt esemény bőven, ami...

Pontok

Királyhelmec 15. századi birtokosai, a Pálócziak építették a város feletti dombra várukat. Később a Perényi-család szerezte meg, majd viszálykodások után 1548-ban királyi parancsra...

Pontok

Több száz évre visszanyúló hagyománya van Kisgéresen a szőlőtermesztésnek. A falu ”boros” pincesora ma is szolgálja...

Pontok

A Baksa nemzetség addig-addig méregette ezt a remekül védhető kopár dombot, amíg valamikor a 13. – 14. század fordulóján várat építettek tetejére. Giskra hadaitól 1459-ben Mátyás...

Pontok

Karcsa híres Árpád-kori körtemplomáról, amit Tompa Mihály is versbe szedett. A Karcsa partinál áll egy másik neves műemlék, az ősi Pácin község reneszánsz kastélya, melyet...

Pontok

Karos határában, a Honfoglalás kori Régészeti Parkban kopjafák jelölik az elmúlt században feltárt sírokat. Nemzeti sírkert ez, a Kárpát-medence eddig ismert leggazdagabb...

Pontok

A Bodrog és a Páltó halastó szögletében máris érdekes helyre érkezünk: itt van egész Felvidék legalacsonyabb pontja, ami alig haladja meg a 94 métert. A holtágak vizi és mocsári...

Pontok

Jeszenő várát elhagyva érjük el a Vinnai tavat. A tó feletti dombon a nagymihályi nemesek székhelye, Vinna vára árválkodik. Vinna vagy másik nevén Tarna várát a 13. században a...