Pontok

Kijó falucskából vezet az út a Mincsol tömbjére, ahonnan csodás kilátás nyílik a Csergő...

Pontok

A hatalmas fekvő emberi alakra hasonlító lepusztult mészkő-képződményeket nevezi így a néplélek, talán arra emlékeztetve, hogy a kereszténység első képviselői ezen a vidéken a...

Pontok

Tarkő vára sem kerülhette el a sorsát, a Berzeviczyek által a Lengyelországba vezető út védelmére épített erősség is a Habsburg csapatok áldozatául esett. Ma már csak megmaradt falai...

Pontok

Az Ákos nembeli Micsk bán Nagy Lajos királyunk engedélyével, 1342-ben építette át favárát kővárrá. Később a vidék urai a Tarczayak lettek, akik nem átállottak Szapolyai János...

Pontok

Árpád-kori település Kisszeben. A középkori Felső-Magyarország egyik legjelentősebb városa 1406-ban Zsigmondtól kapott szabad királyi városi jogot. A kiváltsághoz méltó...

Pontok

Az adótornyáról könnyen felismerhető Lisza-csúcsról szép időben csodás kilátás nyílik a...

Pontok

Hervartó olyan kincset rejteget, amelynek nincsen párja se a Felvidéken, se az egész Kárpát-medencében. A sárosi ácsok keze munkáját dicséri Assisi Szent Ferencnek szentelt fatemploma....

Hazájaró műsorok

"Sáros vármegye Magyarország északi részében fekszik. Területe és változatossága kicsiben hazánk képét mutatja. Van Kárpátja, vannak erdős hegyláncai, lankás dombjai s miniature...

Események

Alacsonyak ám ezek a Beszkidek, így az átjárás is könnyebb hosszú, széles, lankás vonulatain. S ha jöttek a kereskedők, no meg az ellenséges hadak északról, általában Sáros...