Pontok

Rövid sétával érjük el a Tribecs egyik kúpján emelkedő Hrussó várát. A régi királyi várról kevés történet maradt fenn, de egy 1475-ben történt tragikus esemény emléke a mai...

Pontok

Aranyosmarót előtt a vármegye székhelye Kistapolcsány volt. A vezérlő fejedelem is többször megfordult itt. A gyönyörű kastély a Keglevich és a Zichy grófok emlékét őrzi, ma...

Pontok

A történelmi Bars vármegye központja volt Aranyosmarót. A régi vármegyeháza a város aranykoráról tanúskodik. A temetőben többek között a ’48-as forradalmár, Büttner Emil sírját...

Pontok

Báró Ambrózy-Migazzi István, aki egykor a főrendiház örökös tagja, és országgyűlési képviselő volt, botanikai tanulmányokat is folytatott. 1892-ben, miután elvette Migazzi Antónia...

Hazájaró műsorok

Így indult a magyar élet Bars földjén, Felsőmagyarország szívében. Ott, ahol az Északnyugati-Kárpátok belső vonulata, mielőtt belehalna a Kisalföld széles síkjába, még utoljára...

Pontok

Lassan ezer esztendeje már annak, hogy Szent Benedek tiszteletére Géza monostort alapított a barsi hegyek között. Garamszentbenedek hosszú ideig a Garam mente szakrális, és ha kellett,...

Hazájaró műsorok

A Garam, miután szülőföldjét, a kárpáti magaslatokat elhagyja, mielőtt még bevégezné útját a síkvidéken, átfolyik a Selmeci-körhegységen. E vulkáni hegycsoport egyik tagja, a –...

Események

A Garam, miután szülőföldjét, a Kárpáti magaslatokat elhagyja, de mielőtt még bevégezné útját a síkvidéken, átfolyik a Selmeci-körhegységen. E vulkáni hegycsoport egyik tagja, a...

Pontok

Bajmóc eredetileg Nyitra várának tartozéka volt, majd a 14. században I. Lajos királytól városi rangot kapott, hogy aztán uradalmi központtá nője ki magát. A vár elődjét a monda...