EKE Marosvásárhely

Bemutatkozás

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (röviden EKE) 1891-ben alakult szervezet. Hányatott sora volt egyesületünknek, a történelmi változásokat megsínylette, jobb időkben pedig hamujából támadt fel. Napjainkban 15 osztállyal és 3 társszervezettel működünk Erdély kisebb-nagyobb városaiban. Tagjainak létszáma 1300 felett van.
A marosvásárhelyi osztály 1991-ben alakul újra az EKE hármas célkitűzését tartva szem előtt: a természetjárás és honismeret népszerűsítését, a természetvédelmet.

Tevékenységeink is ezt követik:

Természetjárás: magashegyi túrák, expedíciók, erdei túrák, kerékpártúrák, sízés, sítúrák, sítáborok, barlangászás, jelzésfestés, turistautak karbantartása, információs-eligazító táblák készítése és kihelyezése, táborszervezés, előadások-, vetítések-, élménybeszámolók, kiállítások, túravezető tanfolyamok szervezése.

Honismeret: néprajzi-, történelmi-, építészeti értékeink felkeresése autóbuszos és kerékpáros kirándulások során, ezen értékek bemutatása előadások, vetítések keretén belül, a középeurópai Mária zarándokút Maros megyei szakaszainak kijelzése és karbantartása.

Természetvédelem: Istenszéke természetvédelmi terület hivatalos védnöke vagyunk, ökológiai nevelés, együttműködünk a városi természetvédő szervezetekkel, nagytakarítási akciók, 4 tagunk környezetvédelmi önkéntes a Maros megyei Környezetvédelmi Hivatal keretein belül.

Az EKE Marosvásárhelyi Osztályának története

Az 1891-ben, Kolozsvár központtal megalakult Erdélyi Kárpát-Egyesület 34 osztálya között ott találjuk már az alakulás évében a Marosszéki osztályt Marosvásárhely központtal, valamint a Küküllőmenti (Dicsőszentmárton), illetve a Kelemen (Szászrégen) osztályokat.
A sportot- kultúrát- természetjárást mindig is kedvelő-támogató marosvásárhelyi polgárság rögtön aktívan kapcsolódik be az új egyesület munkájába. 1891. október 3.-án Marosvásárhelyen fürdőkongresszust szerveznek, hisz az EKE egyik célkitűzése az üdülőhelyek-fürdők-borvízforrások kiépítése-népszerűsítése. Az 1892-ben megjelenő, Erdély című folyóiratban olvashatunk tudósításokat az osztály életéről: a túrákról-a hegyekben, a Székelyföldön, a Mezőségen-Erdély minden tájvidékén. A fényképezésnek is teret biztosítottak az EKE kiadványokban, az első komoly fotókiállításra, versenyre Marosvásárhelyen került sor 1933 októberében. A nemzetközi kiállításokon díjazott, Goró Lajos által festett Erdélyrészi Díszalbum képei közt ott vannak például a Maros szorosának sziklatornyairól készültek is.

A Trianon után megszüntetett egyesület 1930-as években újjáalakuló osztályai között találjuk a Marosszékit is. 1933 elején Marosszék taglétszám szerint a 3-dik 72 taggal (a 11 osztálynál 979 tag). A Tordai Hasadék menedékház alapkőletételénél 1934.06.03-án Marosvásárhelyt 20 személy képviseli. 1939-ben 145 tagja volt, fogadták a honvédek bevonulását, sok túrát szerveztek, társas összejöveteleket, íjjazó délutánokat. 1940-ben sikeres fotókiállítást hirdetnek meg, megemlékeznek Orbán Balázs halálának 50. évfordulójáról, illetve a Bodor Péter halálának 80. évfordulójáról (megpróbálják megkeresni a sírját Kolozsváron). 1942-ben Lengyel László és Both Károly-a Marossszéki osztály tagjai az Erdélyben megírják a “Túralehetőségek a Kelemen havasokban” cikket, mely majd különnyomatban is megjelenik. 1940-ben kezdődtek a komoly túrák a Kelemen Havasokban Lengyel László, Both Károly és Csoma István vezetésével. Nagy sikerrel vettek részt a Mátyás túrákon. 1943-ban az országos túraprogram részvételi arányát tekintve a 2-dik volt osztályunk.  Próbálták megoldani a menedékházak problémáját – béreltek, vagy építettek – persze azokat többször is felgyújtották, kirabolták a csobánok. Az évek folyamán több túrát szerveztek a mi általunk is járt utakon (az Istenszékére, Nyergesre, a város környékére), néha különvagont béreltek, lévén 60-80 résztvevő is volt ezeken a túrákon.

A „nagy romlás” idején megszüntették az egyesületet, 1947-ben a marosszéki osztály utolsó elnöke Máthé János, míg titkárnője Máthé Borcsa – a lánya. Ezután sem állt le a természetjárás, a tagok nagy része továbbra is együtt túrázott elsősorban a Szakszervezetek Háza turistakörében Both Károly, Kiss Ernő, majd Nagy Lajos vezetésével. Érdemes azt is megemlíteni, hogy az első tudományos expedíción a Likasban 1958-ban a 9 résztvevő közül 6 Marosvásárhelyről volt ebből 3 számíthat EKE tagnak (Máthé Borcsa, Both Károly, Kerekes Péter Pál).

1990 februárjában Marosvásárhelyen megalakul a Kárpát Természetjáró Kör több túrát szervez, talán a legfontosabb 1990 áprilisában az Orbán Balázs emléktúra Szejkefürdőn (születésének 100. évfordulója). Érdekes tudni, hogy az Erdélyi Kárpát-Egyesület címerét a marosvásárhelyi osztály volt titkára, Pungucz Károly tervezte.

A mai osztály tevékenysége is igen gazdag. Erről és éves programjainkról minden információ megtalálható a www.ekemvh.ro oldalon. E-posta címünk: