Pontok

A Meszes gerincén haladva érjük el az Ördögkutat. A hagyomány úgy tartja, ahol az erdőség közepén egy házikó állt, mellette kúttal, s a ház villámcsapásban leégett, nos, éppen...

Pontok

A Meszes-hegység egyik legkiválóbb kilátópontja a Perje Magas, még úgy is, hogy nem emelkedik 1000 méter fölé. Ha nem lennének magas fák ezen az ormon, egész Szilágy vármegyét...

Hazájaró műsorok

"Maga a természet nyitott itt utat az erdélyi hegyvidékről a nagy Alföldre a népvándorlásnak, amely keletről nyugatra századokon át hömpölygött, és amely előtt nem volt elég erős...

Pontok

A környező román falvak között igazi magyar végvár Désháza, ahol, ha már elhalványodva, de ma is élő valóság a kaláka, az önfenntartó kézművesség és a sokgyermekes...

Pontok

A Szilágy patak mentén, a dombok között bújik meg Menyő. A Désházy család építtette 500 éves gótikus templom és mellette a tövisháti népi építészet műremeke, az 1700-as évekből...

Pontok

A dombok között ősi magyar települést találunk. Ad, ami később lett Diósad, zártságának és öntörvényűségének is köszönheti hagyományainak fennmaradását. A régi helyén...

Pontok

A Szilágysámson határában fekvő szőlődombon régi pincesor jelzi, hogy a szilágysági szőlőművelés tekintélyes múltra nyúlik...

Pontok

Tövishát északnyugati határán, a Mázsa patak mentén fekszik Bogdánd. A falut a töröktől a labancokon át a pestisig sok megpróbáltatás érte, de mindig meg tudott újulni és mindvégig...

Pontok

Az Árpád-kori Hadad a középkorban a vidék legfontosabb, mezővárosi rangú települése volt, a Jakcs család várával, melynek már nyoma sincs a falu felett. Már csak azért sem, mert...